Sonuçlar:

Şartlar ve Koşullar

Kayıt ve Şartları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Web sitesine (“Site”) erişiminizde ve siteyle ilgili kullanımlarınızda bu Kayıt ve Şartlar uygulanacaktır. BU KAYIT VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN. Bu Siteyi ve/veya Sitede belirtilen hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Kayıt ve Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu politikanın şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye (“Watergarden”) ve/veya grup şirketlerine, iştiraklerine ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

TELİF HAKKI © Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş., TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Sitedeki sayfalar, sayfaları gösteren ekranlar, bu sayfa ve ekranlarda yayınlanan bilgi ve materyaller ve bunların düzenlenmesi ile ilgili telif hakları, aksi belirtilmediği sürece Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.

Ticaret Markaları

Bu web sitesinde yayınlanan ticaret ve hizmet markaları, Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye, grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, müteahhitlerine ve/veya yan kuruluşlarına aittir ve bu ticaret ve hizmet markaları ile ilgili tüm haklar saklıdır.

Bilgi ve Materyallerin Kullanımı

Bu sayfalarda yayınlanan gerek bilgi ve materyaller gerekse kayıt ve şartlar ve tanımlamalar değişikliğe tabidir. Ürün ve hizmetler, her coğrafi bölgede mevcut olmayabilir. Watergarden, belirli ürün ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı, yapacağı son tespit ve kabulle belirleyecektir.

Taahhütte Bulunulmadığı

Metin, şekil, link ve diğer unsurlar dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Watergarden, bu bilgi ve materyallerin doğruluğu, yeterliliği ya da tamlığı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve burada yer alan hatalar veya ihmallerle ilgili sorumlulukları açık bir şekilde reddetmektedir. Üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet hakkı, ticari amaçlarla kullanım, belirli bir amaca uygunluk, virüs yer almamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi ya da materyallerle ilgili herhangi bir zımni, sarih ya da hukuki bir taahhütte bulunulmamaktadır.

Sorumluluğun Reddi

Watergarden, bu site ya da bu sitenin kullanılması, veya herhangi bir tarafın bu siteyi kullanamaması veya sitenin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, sitenin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir surette, Watergarden’a ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulmayacaktır; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri tarafınıza aittir; Watergarden, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Bu Sorumluluğun Reddi maddesi, kanunların müsaade ettiği azami ölçüde uygulanacaktır.

Sunulan Bilgiler

Bu site üzerinden Watergarden’a sunduğunuz tüm bilgiler Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu ve sair yasal mevzuatlara uygun bir şekilde Watergarden’da muhafaza edilecektir; Watergarden, yasal mevzuatlara riayet etmek kaydıyla, site ziyaretçilerinin bu site üzerinden Watergarden’a sağlayacağı bilgilerde yer alan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri herhangi bir amaca yönelik olarak kullanabilecektir. Watergarden’ın kabul ettiği, ya da başka bir şekilde özellikle mutabık kalınan, ya da kanunların gerekli kıldığı haller dışında, Watergarden, sunulan bilgilerle ilgili olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

Değişiklikler

İşbu bildirimin kayıt ve şartları herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilir.

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu web sitesine girmekle ve bu sitede sunulan olanakları, ürünleri ve hizmetleri almakla, siteye erişiminiz ve söz konusu olanakların, ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili hususların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu konuda münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Gizlilik Politikası

Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş ile grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (bundan sonra "Watergarden" “Şirketimiz” " tarafımıza" "tarafımız" ya da "tarafımızın " şeklinde anılabilir), kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uymaya büyük özen göstermektedir. Kimliğinizin doğrudan ya da dolaylı olarak teşhis edilmesine yol açacak kişisel bilgilerinizi açıklamadan http://www.watergarden.com.tr ("Site") adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası ve Veri Kullanım Bildirisi (“Bildiri”), siteyi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili bilgileri nasıl işlediğimizi yani; ne şekilde topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve muhafaza ettiğimizi anlatmaktadır. Kararlarınızı bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olmak isteriz, bu nedenle birkaç dakikanızı ayırıp aşağıdaki bilgileri okumanızı ve kişisel bilgilerinizi hangi amaçlarla kullanabileceğimiz konusunda bilgi edinmenizi rica ederiz.

Bu Bildiriyi, Site ile ilgili Kullanım Koşulları ile birlikte okumanızı tavsiye ediyoruz.

Toplanan Kişisel Bilgiler Hakkında

1. Ne tür bilgiler toplanmaktadır?

Anonim Bilgiler – Anonim Bilgiler, doğrudan doğruya kimliğin teşhis edilmesine yol açan kişisel bilgilerle birleştirilemez. Bu bilgiler, sitemizi geliştirmek için kullanılmakta ve kaynaklarımızı müşterilerimizin en çok beğendiği özelliklere yöneltmemizi sağlamaktadır. IP adresi, tarayıcı türü, alan adı ve siteye erişim süreniz ile ilgili bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, şirket içi araştırma amaçlarımıza yönelik olarak kullanılmakta olup, bu site üzerinden gönderebileceğiniz ve kimliğinizin teşhis edilmesine yol açacak bilgilerden farklıdır. IP adresleri kişisel bilgilerle eşleştirilmemektedir. IP adresleri, çok nadir de olsa, web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek kötü niyet içeren ve cezai fiillerin caydırılması ve/veya önlenmesinde kullanılabilir.

Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler- www.watergarden.com.tr adresinde yer alan aşağıdaki formlar aracılığıyla, Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler toplanmaktadır.

"Haber Almak için Kaydolun" Formu – Bu formdaki bilgiler, www.watergarden.com.tr'nin müşterilerini bilgilendiren periyodik Haber Sirkülerini göndermek için kullanılmaktadır.

"Bizimle Temasa Geçin" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, www.watergarden.com.tr tarafından saklanmamakta ve sadece müşterilerin sorularına ve/veya hizmet taleplerine cevap vermek amacıyla kullanılmaktadır.

"Site Geri Bildirim" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, sadece www.watergarden com.tr sitesini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

2. Bilgilerim ne kadar güvenli bir şekilde saklanacak?

Müşterilerimizle ilgili bilgilerin güvenliği bizler için çok önemlidir ve ilgili Mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde saklanacaktır. Bu nedenle, www.watergarden.com.tr, bilgilerinizin bilgisayarımızdan sunucularımıza güvenli bir şekilde iletilmesi konusunda son derece titiz davranmaktadır. Buna yönelik gönderdiğiniz bilgiyi aldıktan sonra, bilgilerinizin gizliliğini korumak üzere güvenlik duvarı ve Güvenli Soket Katmanı ("SSL") gibi sektöre özgü standartlar kullanılmaktadır.

Ancak maalesef teknolojik gelişmeler neticesinde, internet üzerindeki hiçbir verinin %100 güvenlik içerisinde iletilebileceğine ve asla bir veri açığı olmayacak şekilde saklanacağına dair bir taahhütte bulunmak mümkün değildir. Bu konuda verebileceğimiz tek taahhüt, çağın teknolojik gerekliliklerine uygun ve ilgili Mevzuat gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde güvenlikli bir ortamda verilerinizin saklanması için gerekli her türlü çabayı göstereceğimizdir. Mücbir sebep ya da kontrolümüz dışında gelişen olaylar neticesinde söz konusu olabilecek veri ihlallerinden sorumluluğumuz bulunmayacaktır.

3. Bu bilgileri kimler ne amaçla kullanacak?

Genel kural olarak, kişisel bilgileriniz yalnızca Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılacak olup, bu Kişisel Bilgilerle sizin aranızda herhangi bir bağlantı kurulabilecek şekilde 3.kişilere asla açıklamayacaktır; ancak izninizin açık bir şekilde alınmış olduğu haller ya da, iyi niyet çerçevesinde, kanunların gerekli kıldığına inandığımız özel durumlar ya da belirtilen durumlar bu kuralın dışında tutulmaktadır.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri ile iştirakleri tarafından işlenerek, kullanılabilecek ve yukarıda sayılan şirketlerin işbirliği amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, veri işleyen sıfatını haiz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

Yanı sıra, Watergarden, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 5 ve 8. maddeleri uyarınca veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri, veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle aktarabilecektir. Söz konusu durumlar aşağıdaki gibidir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Müşterilerimiz ile Watergarden arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Watergarden’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Müşterilerimizin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Watergarden’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Bilgilerimi nasıl kontrol edebilirim?

İletişim tercihlerinizi değiştirmek istemeniz halinde ya da kişisel bilgilerinizde değişiklikler olması halinde (posta adresi ya da e-posta adresi gibi), tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin düzeltilmesi, güncellenmesi, ya da kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Müşterilerimize, Kişisel Bilgileri üzerinde dilediği değişikliği yapmak, iletişim tercihlerini değiştirmek ve Watergarden Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve/veya grup şirketleri, iştirakleri ile paylaşılmasını "kabul etmeme" seçeneğini her zaman sunmaktayız. Örneğin, www.watergarden.com.tr üye olunmaması ya üyelikten çıkılma talebi gibi.

Belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde ya da herhangi bir değişiklik talep ettiğinizde, talebinizi e-posta yoluyla; info@watergarden.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Ayrıca Müşterilerimizin, Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Yukarıda bahsi geçen haklar, Müşterilerimiz tarafından yukarıda bahsi geçen mail adresi aracılığıyla Watergarden’a iletilebilecektir. Watergarden, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret üzerinden talep etme hakkı saklıdır.

Watergarden, işbu Politika’da düzenlenen kişisel verilerin tam, doğru ve güncel olduğunu ve herhangi bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili güncellemeyi derhal sağlayacağını taahhüt eder. Ancak, Müşterilerimizin güncel veya eksik bilgi sağlamış olması durumunda Watergarden’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Watergarden, Müşterilerimiz tarafından sağlanan kişisel verileri, ilgili mevzuatlarda öngörülen veya yukarıda sayılan işlenme amaçlarının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.

Ayrıca Watergarden, Müşterilerimiz tarafından sağlanan kişisel verileri, Müşterilerimiz ile arasında doğabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda, gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak ve ilgili mevzuatlarda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklayabilecektir.

6. Çerezler (“Cookie(ler)”)

Cookieler, Watergarden ile ilişkili Site ziyaret edildiğinde bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler veya internet özellikli diğer cihazlarda depolanabilecek verilerdir. Cookie adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Şirketimiz kişisel verileri, anılan teknoloji vasıtasıyla, internet sitelerinin işlevselliğini arttırmak, Müşterilerimize sunulan hizmetleri geliştirmek, yeni özellikler sunmak ve bu özellikleri Müşterilerimizin tercihine göre özelleştirmek, Müşterilerimizin hukuki ve ticari güvenliğini tesis etmek ve online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapabilmek amacıyla işlemektedir.

İnternet tarayıcıları ilgili cookieleri kabul etmiş şekilde ayarlanmıştır. Cookie kullanımını tercih etmemeniz halinde, tarayıcınızın veya cihazınızın ayarlarından cookieleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak, bu durum ilgili Site kullanımınızı etkileyebilecektir. Cookie ayarları değiştirilmediği sürece ilgili Site’de, Müşterilerimizin cookie kullanımını kabul ettiği varsayılacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

İşbu Bildirim Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.