ZİYLAN GAYRİMENKUL YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ (“ZİYLAN” veya “Şirket”) olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) uyarınca, tarafımıza ait olan www.watergarden.com.tr internet sitesi üzerinde veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde yapacağımız bilgilendirmeler vasıtasıyla sizi konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket tarafından ziyaretçilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

Kimlik Verisi:Ad, soyadı.
İletişim Verisi:E-posta adresi, telefon no.
İşlem Güvenliği Verisi:IP adresi, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Trafik (Bağlantı zamanı/süresi, İletişim Miktarı vb.), çerez (cookie) bilgileri.
 •  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirket tarafından Kanun ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kurum kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

 • İletişim: www.watergarden.com.tr’ye sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması bunlara örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda kurumsal iletişimi sağlamak da amaçlanmaktadır.
 • Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz www.watergarden.com.tr’nin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir. 
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: ZİYLAN ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir. 
 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz www.watergarden.com.trdeneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir. 
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde ZİYLAN üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir: 

 • İletişim işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2(ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki sebebe dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ 

www.watergarden.com.tr sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda, e-posta kanallarıyla, www.watergarden.com.tr üzerinde yer alan her türden veri girişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra www.watergarden.com.tr’de kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

www.watergarden.com.tr üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ZİYLAN tarafından sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.  Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ZİYLAN’ın iş ortakları, bağlı şirketleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. 

 • HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda: 

 •  haklarına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, Kanun’un 13/1 maddesi gereğince, Şirket’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’e teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ziylan Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Anonim Şirketi 

Mersis No       : 0998077118600017

İletişim Linki  : www.watergarden.com.tr

Adres              : Mahmutbey Merkez Mahallesi Taş Ocağı Yolu Caddesi No:24/4 BAĞCILAR/İSTANBUL